דלג לתוכן

המוקד לסיוע בשכר דירה – 1599-563-007


+ סיוע בשכר דירה

חברת מילגם זכתה במכרז של משרד השיכון למתן שירות לזכאים של משרד השיכון. במסגרת זו אמונה מילגם על טיפול בלקוחות משרד השיכון המבקשים לבדוק ולממש את זכאותם. בישראל קיימים זכאים רבים המקבלים כספי סיוע ממשרד האוצר וממשרד הבינוי והשיכון אולם ישנם עוד רבים אשר אינם מודעים לזכויותיהם.
אתם מומנים לקרוא את המידע הלוונטי ולבדוק זכאותכם לסיוע. מידע נוסף תוכלו לקבל ב- 14 סניפים יעודיים שהוקמו לצורך השירות. העובדים בסניפים הם בעלי ניסיון מקצועי רב ויוכלו לבדוק את מידת זכאותכם עפ”י הקריטריונים של משרד השיכון.במידה והנכם זכאים לסיוע- נשמח ללוות אתכם צעד אחר צעד עד לסיום התהליך.
סיוע בשכר דירה
+ סיוע בשכר דירה
חברת מילגם זכתה במכרז של משרד השיכון למתן שירות לזכאים של משרד השיכון. במסגרת זו אמונה מילגם על טיפול בלקוחות משרד השיכון המבקשים לבדוק ולממש את זכאותם. בישראל קיימים זכאים רבים המקבלים כספי סיוע ממשרד האוצר וממשרד הבינוי והשיכון אולם ישנם עוד רבים אשר אינם מודעים לזכויותיהם.
אתם מומנים לקרוא את המידע הלוונטי ולבדוק זכאותכם לסיוע. מידע נוסף תוכלו לקבל ב- 14 סניפים יעודיים שהוקמו לצורך השירות. העובדים בסניפים הם בעלי ניסיון מקצועי רב ויוכלו לבדוק את מידת זכאותכם עפ”י הקריטריונים של משרד השיכון.במידה והנכם זכאים לסיוע- נשמח ללוות אתכם צעד אחר צעד עד לסיום התהליך.

+ זכאות לסיוע בשכר דירה

זכאות לסיוע בשכר דירה
+ זכאות לסיוע בשכר דירה

+ סיוע ליחיד/ה בגיל +55

מי זכאי לקבל סיוע?
יחיד/ה החל מגיל 55 המתקיים/ת מקצבת הבטחת הכנסה/ קצבת שאירים של המוסד לביטוח לאומי

להגשת בקשה לסיוע יש להמציא המסמכים הבאים:
1.תעודת זהות כולל ספח מעודכן
2. תעודת עולה למבקש/ת שהינו/ה עולה חדש/ה
3. למבקש/ת גרוש/ת תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין / למבקש/ת אלמן/ה תעודת פטירה של בן/בת זוג
4.אישור מעודכן מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבת הבטחת הכנסה/ קצבת שאירים
5. חוזה שכירות על שם המבקש/ת
6.אסמכתא מהבנק : צילום צ’ק, אישור ניהול חשבון
7. אישור מקצין העיר על שירות סדיר או אישור שירות לאומי
8. תצהיר פרטי אחים ואחיות של המבקש/ת)יש להשתמש בטופס המפורסם באתר במחיצת....(
9. במידה והיו בעבר דירות בבעלות, יש להמציא מסמכים הבאים:
- אישור ממס רכוש
- אישור סילוק משכנתא בפעול
- חוזה מכירת דירה
* יתכן וידרשו מסמכים נוספים
** יש להמציא מסמכים מקוריים בלבד
סיוע ליחיד/ה בגיל +55
+ סיוע ליחיד/ה בגיל +55
מי זכאי לקבל סיוע?
יחיד/ה החל מגיל 55 המתקיים/ת מקצבת הבטחת הכנסה/ קצבת שאירים של המוסד לביטוח לאומי

להגשת בקשה לסיוע יש להמציא המסמכים הבאים:
1.תעודת זהות כולל ספח מעודכן
2. תעודת עולה למבקש/ת שהינו/ה עולה חדש/ה
3. למבקש/ת גרוש/ת תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין / למבקש/ת אלמן/ה תעודת פטירה של בן/בת זוג
4.אישור מעודכן מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבת הבטחת הכנסה/ קצבת שאירים
5. חוזה שכירות על שם המבקש/ת
6.אסמכתא מהבנק : צילום צ’ק, אישור ניהול חשבון
7. אישור מקצין העיר על שירות סדיר או אישור שירות לאומי
8. תצהיר פרטי אחים ואחיות של המבקש/ת)יש להשתמש בטופס המפורסם באתר במחיצת....(
9. במידה והיו בעבר דירות בבעלות, יש להמציא מסמכים הבאים:
- אישור ממס רכוש
- אישור סילוק משכנתא בפעול
- חוזה מכירת דירה
* יתכן וידרשו מסמכים נוספים
** יש להמציא מסמכים מקוריים בלבד

+ סיוע למתקיימים מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי

סיוע למתקיימים מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי סיוע למתקיימים מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי
+ סיוע למתקיימים מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי
סיוע למתקיימים מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי

+ סיוע לקשישים

סיוע לקשישים סיוע לקשישים
+ סיוע לקשישים
סיוע לקשישים

+ סיוע למשפחות חד הוריות (הורה עצמאי)

סיוע למשפחות חד הוריות (הורה עצמאי) סיוע למשפחות חד הוריות (הורה עצמאי)
+ סיוע למשפחות חד הוריות (הורה עצמאי)
סיוע למשפחות חד הוריות (הורה עצמאי)

+ אישה נשואה בתהליך גירושין

אישה נשואה בתהליך גירושין אישה נשואה בתהליך גירושין
+ אישה נשואה בתהליך גירושין
אישה נשואה בתהליך גירושין

+ סיוע לגבר “מורחק מהבית”

סיוע לגבר "מורחק מהבית” סיוע לגבר “מורחק מהבית”
+ סיוע לגבר “מורחק מהבית”
סיוע לגבר "מורחק מהבית”

+ סיוע לחיילים בודדים

סיוע לחיילים בודדים סיוע לחיילים בודדים
+ סיוע לחיילים בודדים
סיוע לחיילים בודדים

+ סיוע לדרי רחוב

סיוע לדרי רחוב
+ סיוע לדרי רחוב

+ אישה מוכה

אישה מוכה אישה מוכה
+ אישה מוכה
אישה מוכה

+ סיוע לאסירים משוחררים

סיוע לאסירים משוחררים סיוע לאסירים משוחררים
+ סיוע לאסירים משוחררים
סיוע לאסירים משוחררים

+ סיוע לזוגות עם או בלי ילדים

סיוע לזוגות עם או בלי ילדים סיוע לזוגות עם או בלי ילדים
+ סיוע לזוגות עם או בלי ילדים
סיוע לזוגות עם או בלי ילדים

+ הנפקת תעודת זכאות לרכישה

על מנת להנפיק תעודת זכאות יש להמציא המסמכים הבאים:
•תעודת זהות כולל ספח מעודכן, בנוסף תעודת זהות של ילדי המבקשים בגילאים 18-21 המתגוררים עמם
•תעודת עולה למבקשים שהינם עולים חדשים
•תעודת נישואין או תצהיר ידועים בציבור (יש להשתמש בטופס המפורסם באתר במחיצת....)
•אישור מקצין העיר על שירות סדיר או אישור שירות לאומי
•תצהיר פרטי אחים ואחיות של המבקשים (יש להשתמש בטופס המפורסם באתר במחיצת....)
* יתכן וידרשו מסמכים נוספים
** יש להמציא מסמכים מקוריים בלבד
הנפקת תעודת זכאות לרכישה
+ הנפקת תעודת זכאות לרכישה
על מנת להנפיק תעודת זכאות יש להמציא המסמכים הבאים:
•תעודת זהות כולל ספח מעודכן, בנוסף תעודת זהות של ילדי המבקשים בגילאים 18-21 המתגוררים עמם
•תעודת עולה למבקשים שהינם עולים חדשים
•תעודת נישואין או תצהיר ידועים בציבור (יש להשתמש בטופס המפורסם באתר במחיצת....)
•אישור מקצין העיר על שירות סדיר או אישור שירות לאומי
•תצהיר פרטי אחים ואחיות של המבקשים (יש להשתמש בטופס המפורסם באתר במחיצת....)
* יתכן וידרשו מסמכים נוספים
** יש להמציא מסמכים מקוריים בלבד

+ הנפקת אישור להשתתפות בפרויקט מחיר למשתכן

מי זכאי להשתתף בפרויקט?
לקבלת מידע מפורט לחץ כאן

על מנת להנפיק תעודת זכאות יש להמציא המסמכים הבאים:
 • תעודת זהות כולל ספח מעודכן, בנוסף תעודת זהות של ילדי המבקשים בגילאים 18-21 המתגוררים עמם
 • תעודת עולה למבקשים שהינם עולים חדשים
 • תעודת נישואין או תצהיר ידועים בציבור 
 • אישור מקצין העיר על שירות סדיר או אישור שירות לאומי
 • אישור מעמד "משרת מילואים פעיל” ממערך מילואים
 • תצהיר על אחים ואחיות של המבקש 

לצורך בדיקת מיצוי כושר השתכרות יש להמציא המסמכים בהתאם לכללים המפורטים באתר משרד הבינוי - לחץ כאן

* יתכן וידרשו מסמכים נוספים
** יש להמציא מסמכים מקוריים בלבד
הנפקת אישור להשתתפות בפרויקט מחיר למשתכן
+ הנפקת אישור להשתתפות בפרויקט מחיר למשתכן
מי זכאי להשתתף בפרויקט?
לקבלת מידע מפורט לחץ כאן

על מנת להנפיק תעודת זכאות יש להמציא המסמכים הבאים:
 • תעודת זהות כולל ספח מעודכן, בנוסף תעודת זהות של ילדי המבקשים בגילאים 18-21 המתגוררים עמם
 • תעודת עולה למבקשים שהינם עולים חדשים
 • תעודת נישואין או תצהיר ידועים בציבור 
 • אישור מקצין העיר על שירות סדיר או אישור שירות לאומי
 • אישור מעמד "משרת מילואים פעיל” ממערך מילואים
 • תצהיר על אחים ואחיות של המבקש 

לצורך בדיקת מיצוי כושר השתכרות יש להמציא המסמכים בהתאם לכללים המפורטים באתר משרד הבינוי - לחץ כאן

* יתכן וידרשו מסמכים נוספים
** יש להמציא מסמכים מקוריים בלבד

+ ועדת חריגים

מי זכאי להגיש בקשה לועדת חריגים ?
לכל פונה שלא עונה לקריטריונים של משרד הבינוי יש זכות להגיש בקשה לועדת חריגים

להגשת בקשה לסיוע יש להמציא המסמכים הבאים:
1. תעודת זהות כולל ספח מעודכן, בנוסף תעודת זהות של ילדי המבקשים בגילאים 18-21 המתגוררים עמם
2. תעודת עולה למבקש שהינו עולה חדש
3 לזוג -תעודת נישואין / לגרוש תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין / לאלמן -תעודת פטירה של בן הזוג
4. אישורים מכל מקורות ההכנסה ל 6- חודשים אחרונים
5. חוזה שכירות על שם המבקש
6 .תדפיס עו”ש ל 4- חודשים אחרונים
7. מכתב בקשה אישי ודו”ח מעובדת סוציאלית )למטופלים ברווחה(
8.אסמכתא מהבנק : צילום צ’ק, אישור ניהול חשבון
9. אישור מקצין העיר על שירות סדיר או אישור שירות לאומי
10 . אישור על אחים ואחיות של המבקש)יש להשתמש בטופס המפורסם באתר במחיצת....(
11 . במידה והיו בעבר דירות בבעלות, יש להמציא מסמכים הבאים:
- אישור ממס רכוש
- אישור סילוק משכנתא
- חוזה מכירת דירה


* יתכן וידרשו מסמכים נוספים
** יש להמציא מסמכים מקוריים בלבד
ועדת חריגים
+ ועדת חריגים
מי זכאי להגיש בקשה לועדת חריגים ?
לכל פונה שלא עונה לקריטריונים של משרד הבינוי יש זכות להגיש בקשה לועדת חריגים

להגשת בקשה לסיוע יש להמציא המסמכים הבאים:
1. תעודת זהות כולל ספח מעודכן, בנוסף תעודת זהות של ילדי המבקשים בגילאים 18-21 המתגוררים עמם
2. תעודת עולה למבקש שהינו עולה חדש
3 לזוג -תעודת נישואין / לגרוש תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין / לאלמן -תעודת פטירה של בן הזוג
4. אישורים מכל מקורות ההכנסה ל 6- חודשים אחרונים
5. חוזה שכירות על שם המבקש
6 .תדפיס עו”ש ל 4- חודשים אחרונים
7. מכתב בקשה אישי ודו”ח מעובדת סוציאלית )למטופלים ברווחה(
8.אסמכתא מהבנק : צילום צ’ק, אישור ניהול חשבון
9. אישור מקצין העיר על שירות סדיר או אישור שירות לאומי
10 . אישור על אחים ואחיות של המבקש)יש להשתמש בטופס המפורסם באתר במחיצת....(
11 . במידה והיו בעבר דירות בבעלות, יש להמציא מסמכים הבאים:
- אישור ממס רכוש
- אישור סילוק משכנתא
- חוזה מכירת דירה


* יתכן וידרשו מסמכים נוספים
** יש להמציא מסמכים מקוריים בלבד