לנהל פרויקט זה לשלוט בו מרגע התכנון ועד הרגע שבו מסכמים תוצאות ומציבים יעד ברף חדש לפרויקט הבא.

מילגם מנהלת כיום מעל ל- 1,500 עובדים בפריסה ארצית ברחבי הארץ.
הפריסה הרחבה בשילוב עם הניסיון בעבודה מול הגופים הגדולים במשק,
מאפשרים לנו לתת מענה בניהול פרויקטים הדורשים גיוס משמעותי של כוח
אדם, נוכחות בשטח ומחויבות למקצועיות.

שירות ניהול הפרויקטים של מילגם כולל:

 • גיוס וניהול כוח אדם - גיוס כוח אדם, גם בהיקפים גדולים, לפי האפיון אליו נדרש הפרויקט. הדרכה תיאורטית ומעשית בכיתות מאובזרות לפני היציאה לפרויקט על ידי צוות הדרכה מקצועי וניהול כוח האדם הכולל בדיקות איכות, מענקים ותמריצים על בסיס עמידה ביעדים
 • תכנון וניהול בשטח - תכנון ראשוני תוך הגדרת יעדים לכל שלב בפרויקט וניהול בעזרת ראשי צוותים את הפרויקט מבראשית ועד לסיומו
 • הפצה והדרכה Door to Door - יכולת כיסוי מהירה ודקדקנית של שטחים נרחבים עד רמת Door to Door
 • תקשור והסברה - מתן מענה בתחום התקשורת, דוברות ויח”צ לפי מאפייני הפרויקט
 • ניהול איכות - יכולת ניהולית מוכחת של פרויקטים בקני מידה ארציים. הגדרת יעדים כמותיים ואיכותיים לכל משימה
 • התמחות ורכישת ידע - ניהול והעברת שרשרת המידע מלקוח אל מנהלי הפרויקט ומשם אל האנשים בשטח תהיה יעילה ואיכותית
 • שקיפות ואמינות מלאה - ניהול תהליך משותף עם הלקוח תוך פתרון משותף לבעיות בזמן אמת 
 • שילוב של המוקד הטלפוני הארצי - מעניק ‘מטריה אווירית’ לנציגי השטח ושמש כזרוע ביצועית לכל פרויקט
שירות ניהול הפרויקטים של מילגם כולל:
עולם הפרויקטים שירות ניהול הפרויקטים של מילגם כולל:

שירות ניהול הפרויקטים של מילגם כולל:

 • גיוס וניהול כוח אדם - גיוס כוח אדם, גם בהיקפים גדולים, לפי האפיון אליו נדרש הפרויקט. הדרכה תיאורטית ומעשית בכיתות מאובזרות לפני היציאה לפרויקט על ידי צוות הדרכה מקצועי וניהול כוח האדם הכולל בדיקות איכות, מענקים ותמריצים על בסיס עמידה ביעדים
 • תכנון וניהול בשטח - תכנון ראשוני תוך הגדרת יעדים לכל שלב בפרויקט וניהול בעזרת ראשי צוותים את הפרויקט מבראשית ועד לסיומו
 • הפצה והדרכה Door to Door - יכולת כיסוי מהירה ודקדקנית של שטחים נרחבים עד רמת Door to Door
 • תקשור והסברה - מתן מענה בתחום התקשורת, דוברות ויח”צ לפי מאפייני הפרויקט
 • ניהול איכות - יכולת ניהולית מוכחת של פרויקטים בקני מידה ארציים. הגדרת יעדים כמותיים ואיכותיים לכל משימה
 • התמחות ורכישת ידע - ניהול והעברת שרשרת המידע מלקוח אל מנהלי הפרויקט ומשם אל האנשים בשטח תהיה יעילה ואיכותית
 • שקיפות ואמינות מלאה - ניהול תהליך משותף עם הלקוח תוך פתרון משותף לבעיות בזמן אמת 
 • שילוב של המוקד הטלפוני הארצי - מעניק ‘מטריה אווירית’ לנציגי השטח ושמש כזרוע ביצועית לכל פרויקט
שם לקוח:

פרויקטים לדוגמא:

פרויקטים לדוגמא:
עולם הפרויקטים פרויקטים לדוגמא:

פרויקטים לדוגמא:

שם לקוח:

פרוייקט ההזנה של משרד החינוך

מילגם מנהלת עבור משרד החינוך את פרויקט ההזנה הפועל מכוח חוק ארוחה יומית ומכוח תוכניות ציל”ה ומיל”ת, הקובעות כי תלמידים הזכאים לכך בהתאם לחוק והחלטות הממשלה, יקבלו ארוחה חמה ביום, בהתחשב בצורכיהם ובגילם. במסגרת הפרויקט, אשר תקציבו השנתי עולה על 500 מיליון ש”ח, מסופקים ארוחות חמות למעל ל- 250 אלף תלמידים ביום, הלומדים בכ- 5,000 מוסדות חינוך.
הארוחה החמה המוגשת לתלמידים במוסדות החינוך היא, לעיתים קרובות, הארוחה החמה היחידה הניתנת לתלמידים באותו היום ויש לה מקום מרכזי בתזונתם של התלמידים. לא ניתן להגזים בחשיבותה של ארוחה זו מבחינת הרכב הארוחה, הקניית הרגלי אכילה נכונים והקפדה על טיב המזון ואיכותו. לפיכך, פיקוח תזונתי ותברואתי מחמיר על ההזנה חיוני על מנת להבטיח כי התלמידים מקבלים מזון באיכות גבוהה, בכמות ובהרכב מספקים.
מילגם מנהלת עבור משרד החינוך את תוכניות ההזנה, ובכללם אחראית על ניהול מאגר ספקי המזון ומוסדות החינוך וכן על אישור תפריטי המזון לתלמידים ולמוסדות החינוך, תוך בקרת אופן ייצור המנות, איכות והרכבי תפריטי הארוחות, אופן השינוע של הארוחות, מועדי הגשת הארוחות ושביעות רצון התלמידים ומוסדות החינוך מהמנות המסופקות להם, בקרה על היקף המנות שהגיעו בפועל לכל אחד מהמוסדות וכן בקרות נוספות הנוגעות לבחינת ובקרת המנות וספקי המזון בהשוואה לתקני והוראות משרד הבריאות. פרוייקט ההזנה של משרד החינוך
עולם הפרויקטים פרוייקט ההזנה של משרד החינוך

פרוייקט ההזנה של משרד החינוך

מילגם מנהלת עבור משרד החינוך את פרויקט ההזנה הפועל מכוח חוק ארוחה יומית ומכוח תוכניות ציל”ה ומיל”ת, הקובעות כי תלמידים הזכאים לכך בהתאם לחוק והחלטות הממשלה, יקבלו ארוחה חמה ביום, בהתחשב בצורכיהם ובגילם. במסגרת הפרויקט, אשר תקציבו השנתי עולה על 500 מיליון ש”ח, מסופקים ארוחות חמות למעל ל- 250 אלף תלמידים ביום, הלומדים בכ- 5,000 מוסדות חינוך.
הארוחה החמה המוגשת לתלמידים במוסדות החינוך היא, לעיתים קרובות, הארוחה החמה היחידה הניתנת לתלמידים באותו היום ויש לה מקום מרכזי בתזונתם של התלמידים. לא ניתן להגזים בחשיבותה של ארוחה זו מבחינת הרכב הארוחה, הקניית הרגלי אכילה נכונים והקפדה על טיב המזון ואיכותו. לפיכך, פיקוח תזונתי ותברואתי מחמיר על ההזנה חיוני על מנת להבטיח כי התלמידים מקבלים מזון באיכות גבוהה, בכמות ובהרכב מספקים.
מילגם מנהלת עבור משרד החינוך את תוכניות ההזנה, ובכללם אחראית על ניהול מאגר ספקי המזון ומוסדות החינוך וכן על אישור תפריטי המזון לתלמידים ולמוסדות החינוך, תוך בקרת אופן ייצור המנות, איכות והרכבי תפריטי הארוחות, אופן השינוע של הארוחות, מועדי הגשת הארוחות ושביעות רצון התלמידים ומוסדות החינוך מהמנות המסופקות להם, בקרה על היקף המנות שהגיעו בפועל לכל אחד מהמוסדות וכן בקרות נוספות הנוגעות לבחינת ובקרת המנות וספקי המזון בהשוואה לתקני והוראות משרד הבריאות.
משרד החינוךשם לקוח: משרד החינוך

פרויקט החזר מע"מ לתיירים

ניהול ותפעול מערך” שירות החזרי מע"מ לתייר באתרי היציאה מישראל"  שמטרתו להביא את רמת ואיכות השירותים הניתנים ע"י מדינת ישראל לתיירים הבאים בשעריה, לסטנדרטים מתקדמים, כך שיהיו דומים ואף טובים יותר מהמקובל במדינות המערביות. במסגרת הפרויקט, תכננה והקימה מילגם את מערך החזרי המע"מ בעמדות בכל מעברי הגבול של מדינת ישראל. כיום מילגם מתפעלת את השירות הנ"ל לכל תיירי מדינת ישראל בכל נקודות היציאה מישראל.

פרויקט החזר מע
עולם הפרויקטים פרויקט החזר מע

פרויקט החזר מע"מ לתיירים

ניהול ותפעול מערך” שירות החזרי מע"מ לתייר באתרי היציאה מישראל"  שמטרתו להביא את רמת ואיכות השירותים הניתנים ע"י מדינת ישראל לתיירים הבאים בשעריה, לסטנדרטים מתקדמים, כך שיהיו דומים ואף טובים יותר מהמקובל במדינות המערביות. במסגרת הפרויקט, תכננה והקימה מילגם את מערך החזרי המע"מ בעמדות בכל מעברי הגבול של מדינת ישראל. כיום מילגם מתפעלת את השירות הנ"ל לכל תיירי מדינת ישראל בכל נקודות היציאה מישראל.

רשות המיסים- משרד האוצרשם לקוח: רשות המיסים- משרד האוצר

פרויקט החסכמים

בפרויקט החסכמים נדרשה מילגם לייצר מהלך הסברתי מורכב, לעבור מבית לבית ולהתקין את המתקנים החכמים לאזרחי ישראל. הפרויקט, שדרש איסוף נתונים, תיאומי הגעה מורכבים ואנשי מקצוע מיומנים להרכבת המתקנים בבתי האזרחים ובמוסדות ציבור הוכתר בהצלחה רבה. במסגרת המהלך פקדו עובדי מילגם יותר מ-1,000,000 בתי אב והותקנו למעלה מ-2,000,000 חסכמים. בנוסף, הותקנו חסכמים מיוחדים ואביזרים נוספים בכל מוסדות הציבור במרחבים בהם עבדנו. פרויקט החסכמים
עולם הפרויקטים פרויקט החסכמים

פרויקט החסכמים

בפרויקט החסכמים נדרשה מילגם לייצר מהלך הסברתי מורכב, לעבור מבית לבית ולהתקין את המתקנים החכמים לאזרחי ישראל. הפרויקט, שדרש איסוף נתונים, תיאומי הגעה מורכבים ואנשי מקצוע מיומנים להרכבת המתקנים בבתי האזרחים ובמוסדות ציבור הוכתר בהצלחה רבה. במסגרת המהלך פקדו עובדי מילגם יותר מ-1,000,000 בתי אב והותקנו למעלה מ-2,000,000 חסכמים. בנוסף, הותקנו חסכמים מיוחדים ואביזרים נוספים בכל מוסדות הציבור במרחבים בהם עבדנו.
רשות המיםשם לקוח: רשות המים

פרויקט הפרדת פסולת

תחום נוסף בו מתמחה מילגם הוא פרויקט הפרדת הפסולת ברשויות. מילגם מסייעת לרשויות ברחבי הארץ להעביר את מהפכת המחזור מהתכנון אל השטח.
במסגרת כל רשות מכינה מילגם את התושבים לקראת מהלך הפרדת הפסולת ומחלקת מבית לבית את הפח הביתי לפסולת רטובה. נציגים של מילגם, שעברו הכשרה תיאורטית ומעשית, עוברים ומדריכים בכתב ובע”פ את התושבים. אלפי בתי אב בכל רשות נפקדים ומקבלים חומרים פרסומיים שהוכנו מראש כדי להטמיע את השינוי ההתנהגותי. כל פרויקט מלווה תקשורתית בדברור, פרסום ויח”צ על פי מטרות ויעדים שהמוגדרים מראש. פרויקט הפרדת פסולת
עולם הפרויקטים פרויקט הפרדת פסולת

פרויקט הפרדת פסולת

תחום נוסף בו מתמחה מילגם הוא פרויקט הפרדת הפסולת ברשויות. מילגם מסייעת לרשויות ברחבי הארץ להעביר את מהפכת המחזור מהתכנון אל השטח.
במסגרת כל רשות מכינה מילגם את התושבים לקראת מהלך הפרדת הפסולת ומחלקת מבית לבית את הפח הביתי לפסולת רטובה. נציגים של מילגם, שעברו הכשרה תיאורטית ומעשית, עוברים ומדריכים בכתב ובע”פ את התושבים. אלפי בתי אב בכל רשות נפקדים ומקבלים חומרים פרסומיים שהוכנו מראש כדי להטמיע את השינוי ההתנהגותי. כל פרויקט מלווה תקשורתית בדברור, פרסום ויח”צ על פי מטרות ויעדים שהמוגדרים מראש.
רשויות מקומיותשם לקוח: רשויות מקומיות

פרויקטים בעולם הביטוח

מילגם מעניקה שירות כולל לחברות הביטוח בישראל בכל נושאי הטיפול בצנרת והאינסטלציה לבתים פרטיים. החברה מעמידה לרשות חברות הביטוח מוקד טלפוני משולב עם צוותי שטח מקצועיים המועסקים על ידי מילגם הפותרים את התקלות בבתי הלקוח בהתאם להתוויות שניתנו על ידי חברת הביטוח.
ביסוד המענה הטיפולי למנויים, קיימת ההכרה והאמונה כי זיהוי נכון והדרכה מתאימה ולבסוף, בעת הצורך, טיפול מקצועי הינם הכרחיים למניעת החמרת הנזק ואף למניעת הישנות נזקים דומים. ההפרויקט מעסיק אנשי מקצוע ומוקדנים בפריסה ארצית. פרויקטים בעולם הביטוח
עולם הפרויקטים פרויקטים בעולם הביטוח

פרויקטים בעולם הביטוח

מילגם מעניקה שירות כולל לחברות הביטוח בישראל בכל נושאי הטיפול בצנרת והאינסטלציה לבתים פרטיים. החברה מעמידה לרשות חברות הביטוח מוקד טלפוני משולב עם צוותי שטח מקצועיים המועסקים על ידי מילגם הפותרים את התקלות בבתי הלקוח בהתאם להתוויות שניתנו על ידי חברת הביטוח.
ביסוד המענה הטיפולי למנויים, קיימת ההכרה והאמונה כי זיהוי נכון והדרכה מתאימה ולבסוף, בעת הצורך, טיפול מקצועי הינם הכרחיים למניעת החמרת הנזק ואף למניעת הישנות נזקים דומים. ההפרויקט מעסיק אנשי מקצוע ומוקדנים בפריסה ארצית.
חברות הביטוחשם לקוח: חברות הביטוח

פרויקטים בתחום הבקרה והפיקוח

מילגם מספקת שירותי בקרה ופיקוח בפריסה ארצית. הפרויקטים מבוצעים על ידי צוותי השטח של החברה המופעלים בהתאם להנחיות הלקוחות.

פרויקטים לדוגמא:

פרויקטים בתחום הבקרה והפיקוח
עולם הפרויקטים פרויקטים בתחום הבקרה והפיקוח

פרויקטים בתחום הבקרה והפיקוח

מילגם מספקת שירותי בקרה ופיקוח בפריסה ארצית. הפרויקטים מבוצעים על ידי צוותי השטח של החברה המופעלים בהתאם להנחיות הלקוחות.

פרויקטים לדוגמא:

שם לקוח:

בקרה ופיקוח על צריכת מים

מילגם מספקת שירותי קריאות מונים בלמעלה מ- 50 רשויות מקומיות ותאגידי מים: בין לקוחותינו:
גיחון, יובלים אשדוד, בני ברק, מי אביבים, מי כרמל ועוד.

במסגרת קריאות המונים נדרשים עובדי השטח לדווח ולבצע ביקורת באמצעות מסופונים, תוך בדיקת שייכות של כל מד לנכס וכן מדווחים על נכסים הקיימים ללא מדי מים.
עבודת קריאת מדי המים כוללת: קריאת מדי מים, בדיקת ובקרת תקינות המדים ושיוכם לנכסים הרשומים בספרי הרשויות/תאגידים, הפקת דו”ח לוגי, בדיקת דוח הלוגי לרבות ביצוע בדיקות וביקורות חוזרות בשטח ככל הדרוש במהלך תהליך הפקת הדו”ח הלוגי.
עובד השטח אחראי לעדכן בתוך המסופונים, את נתוני הקריאה של מדי המים, לשייך את הנכסים למדים הרלוונטים, להשלים ולאמת פרטים ונתונים הנוגעים לקובץ אב המים כגון: קוטר מד, מיקום המד, סוג המד, מספר המד וכו’ וכן לבצע בדיקה ובקרה אודות נזילות חריגה ותקינות הצנרות בסביבת מדי המים.
במידה וקיימת חריגה בין הקריאה בפועל לטווח הקריאה הסביר המחושב על פי כללי המים של רשות המים, נדרש עובד השטח לבצע ביקורות ובדיקות נוספות הכוללות לעיתים יצירת קשר פיזי עם מחזיקי הנכסים. בקרה ופיקוח על צריכת מים
עולם הפרויקטים בקרה ופיקוח על צריכת מים

בקרה ופיקוח על צריכת מים

מילגם מספקת שירותי קריאות מונים בלמעלה מ- 50 רשויות מקומיות ותאגידי מים: בין לקוחותינו:
גיחון, יובלים אשדוד, בני ברק, מי אביבים, מי כרמל ועוד.

במסגרת קריאות המונים נדרשים עובדי השטח לדווח ולבצע ביקורת באמצעות מסופונים, תוך בדיקת שייכות של כל מד לנכס וכן מדווחים על נכסים הקיימים ללא מדי מים.
עבודת קריאת מדי המים כוללת: קריאת מדי מים, בדיקת ובקרת תקינות המדים ושיוכם לנכסים הרשומים בספרי הרשויות/תאגידים, הפקת דו”ח לוגי, בדיקת דוח הלוגי לרבות ביצוע בדיקות וביקורות חוזרות בשטח ככל הדרוש במהלך תהליך הפקת הדו”ח הלוגי.
עובד השטח אחראי לעדכן בתוך המסופונים, את נתוני הקריאה של מדי המים, לשייך את הנכסים למדים הרלוונטים, להשלים ולאמת פרטים ונתונים הנוגעים לקובץ אב המים כגון: קוטר מד, מיקום המד, סוג המד, מספר המד וכו’ וכן לבצע בדיקה ובקרה אודות נזילות חריגה ותקינות הצנרות בסביבת מדי המים.
במידה וקיימת חריגה בין הקריאה בפועל לטווח הקריאה הסביר המחושב על פי כללי המים של רשות המים, נדרש עובד השטח לבצע ביקורות ובדיקות נוספות הכוללות לעיתים יצירת קשר פיזי עם מחזיקי הנכסים.
רשויות מקומיות ותאגידי מיםשם לקוח: רשויות מקומיות ותאגידי מים

בקרה ופיקוח על מדידות נכסים

במהלך השנים האחרונות סיפקה מילגם לרשויות מקומיות רבות שירותי מדידות נכסים. במסגרת שירותי המדידות עובדי השטח מבקרים בנכסי הרשויות ו/או סמוך לנכסי הרשות ומודדים את שטח הנכסים, תוך צילום ותיעוד כל נכס.
ממצאי המדידות מוקלדים לתוך מסופוני שטח אשר מעבירים את הנתונים למערכת המידע המשווה את הממצאים אל מול הנתונים המצויים בספרי הרשות המקומית. לאחר עיבוד המידע המופק מהמדידות המערכת מפיקה קבצים גרפיים ובמידת האפשר בטכנולוגיית GIS המרכזים את ממצאי המדידות וכן דוחות חריגים. בקרה ופיקוח על מדידות נכסים
עולם הפרויקטים בקרה ופיקוח על מדידות נכסים

בקרה ופיקוח על מדידות נכסים

במהלך השנים האחרונות סיפקה מילגם לרשויות מקומיות רבות שירותי מדידות נכסים. במסגרת שירותי המדידות עובדי השטח מבקרים בנכסי הרשויות ו/או סמוך לנכסי הרשות ומודדים את שטח הנכסים, תוך צילום ותיעוד כל נכס.
ממצאי המדידות מוקלדים לתוך מסופוני שטח אשר מעבירים את הנתונים למערכת המידע המשווה את הממצאים אל מול הנתונים המצויים בספרי הרשות המקומית. לאחר עיבוד המידע המופק מהמדידות המערכת מפיקה קבצים גרפיים ובמידת האפשר בטכנולוגיית GIS המרכזים את ממצאי המדידות וכן דוחות חריגים.
רשויות מקומיותשם לקוח: רשויות מקומיות

בקרה ופיקוח במערך החניה

מילגם מפעילה את מערך הסדרת החניה והפיקוח העירוני בלמעלה מ- 20 רשויות מקומיות. מערכת פיקוח החניה מופעלת על ידי מסופונים ומאפשרת לפקחים עבודה נוחה בשטח ולרשות המפעילה את המערך ניהול ובקרה שוטפת בזמן אמת עם מדדי תפוקה לכל פקח. בקרה ופיקוח במערך החניה
עולם הפרויקטים בקרה ופיקוח במערך החניה

בקרה ופיקוח במערך החניה

מילגם מפעילה את מערך הסדרת החניה והפיקוח העירוני בלמעלה מ- 20 רשויות מקומיות. מערכת פיקוח החניה מופעלת על ידי מסופונים ומאפשרת לפקחים עבודה נוחה בשטח ולרשות המפעילה את המערך ניהול ובקרה שוטפת בזמן אמת עם מדדי תפוקה לכל פקח.
רשויות מקומיותשם לקוח: רשויות מקומיות

פרויקט אספקת שירותים פיננסיים במעברי הגבול

מילגם מספקת בכל נקודות המעבר בגבולות היבשתיים של מדינת ישראל, שירותים פיננסיים שונים עבור רשות שדות התעופה, משרדי ממשלה וקהל העוברים במעברים. השירותים כוללים בין היתר: מתן שירותי מטבע  לתיירים ותושבים העוברים את הגבול, מכירת אגרות מעבר, גביה ושינוע של תשלומים למשרדי ממשלה וכיוצ"ב. פרויקט אספקת שירותים פיננסיים במעברי הגבול
עולם הפרויקטים פרויקט אספקת שירותים פיננסיים במעברי הגבול

פרויקט אספקת שירותים פיננסיים במעברי הגבול

מילגם מספקת בכל נקודות המעבר בגבולות היבשתיים של מדינת ישראל, שירותים פיננסיים שונים עבור רשות שדות התעופה, משרדי ממשלה וקהל העוברים במעברים. השירותים כוללים בין היתר: מתן שירותי מטבע  לתיירים ותושבים העוברים את הגבול, מכירת אגרות מעבר, גביה ושינוע של תשלומים למשרדי ממשלה וכיוצ"ב.
רשות שדות התעופהשם לקוח: רשות שדות התעופה

עולם הפרויקטים

עולם הפרויקטים
עולם הפרויקטים עולם הפרויקטים

עולם הפרויקטים

שם לקוח: