דלג לתוכן

סניפים מחיר מטרה

לקוחות נכבדים,
בהתאם לנהלי משרד השיכון, על מנת לקבל אישור ההשתתפות
בהגרלה יש לזמן תור לאחד מסניפי מילגם.
רשימת הסניפים ומועדי קבלת הקהל מופיעים באתר זימון התורים.
ניתן לזמן תור בעמוד הבא
או באליפקציית ״ myvisit ״

כדי להקל עליכם ולקצר את זמן הטיפול בסניף, באפשרותכם לשלוח אלינו את כל המסמכים מראש
לכתובת matara@milgam.co.il או לפקס 073-3800867 . לאחר קבלת המסמכים, נציגנו יתקשרו
אליכם לתיאום תור לאחד מסניפי מילגם, לצורך הזדהות בלבד וקבלת אישור השתתפות להגרלה.
(יש להעביר את כל המסמכים בפקס או סרוקים בדוא”ל בקובץ אחד ועפ”י ההנחיות).
לנוחיותכם, העמדנו לרשותכם מוקד טלפוני בטלפון 6078 *
שעות פעילות המוקד: מידי יום בין השעות 08:00-20:00 ובימי שישי בין השעות 08:00-12:00 .